Przedstawiciele Izby odwiedzili Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego oraz uzyskali poparcie dla międzynarodowej strategii umożliwiającej transfer technologii pomiędzy USA a Polską na innowacyjne projekty przy współpracy z środowiskami akademickimi i biznesowymi. Członkowie Izby uczestniczyli także w spotkaniach na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego celem omówienia możliwości wdrażania nowoczesnych metod i programów edukacyjnych, oraz współpracy w zakresie analizy i transferu nowoczesnych technologii z USA w Polsce. Członkowie Izby byli także na Podkarpaciu na Politechnice Rzeszowskiej oraz spotkali się z władzami Miasta i Województwa celem omówienia wizyty delegacji z Florydy zainteresowanej współpracą przy innowacyjnych międzynarodowych projektach. 

 

 

 

Grupa naukowców z Uniwersytetu Florydzkiego odwiedziła Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz grupę osób z ramienia Ministerstwa Zdrowia, NCBIR-u oraz kilku uniwersytetów zajmujących się nowoczesnymi technologiami. Spotkania dotyczyły transferu innowacyjnych technologii służących do nieinwazyjnej diagnostyki w medycynie oraz zastosowaniach w obszarach ochrony środowiska i obronności. Współpraca ma na celu przetestowanie i rozwój tej technologi w Polsce. 

Nasza Izba była gospodarzem wielu wydarzeń w Miami oraz uczestniczyła w 35. Kongresie Latynoamerykańskim i w festiwalu filmowym MMFM. Przedstawiciele wielu polskich firm z różnych regionów kraju zaznaczyli tam swoją obecność pracując na rzecz rozwoju handlu międzynarodowego.

Nasza Izba gościła liderów biznesu z Podlasia na misji gospodarczej w Miami. Spotkania z Mannym Mencią z Enterprise Florida, Wiceburmistrzem Hrabstwa Miami-Dade, Burmistrzem Coral Gables, przedstawicielami Izby Coral Gables, Uniwersytetu Medycznego Miami oraz Emergency Operation Center, ustanowiły początek międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Wiceprezes Izby oraz Przewodnicząca Komitetu ds. Handlu Międzynarodowego odbyli dwutygodniową wizytę na Podlasiu i Podkarpaciu, podczas której spotkali się z prezydentami Białegostoku i Rzeszowa, burmistrzem Sanoka, a także z wojewodami, przedstawicielami lokalnego biznesu, grupami ekspertów z dziedziny ekonomii oraz prezesami lokalnych izb przemysłowo-handlowych. Prezydent Truskolaski poprowadził spotkanie z lokalnymi specjalistami ds. ekonomii