Przedstawiciele Izby odwiedzili Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego oraz uzyskali poparcie dla międzynarodowej strategii umożliwiającej transfer technologii pomiędzy USA a Polską na innowacyjne projekty przy współpracy z środowiskami akademickimi i biznesowymi. Członkowie Izby uczestniczyli także w spotkaniach na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego celem omówienia możliwości wdrażania nowoczesnych metod i programów edukacyjnych, oraz współpracy w zakresie analizy i transferu nowoczesnych technologii z USA w Polsce. Członkowie Izby byli także na Podkarpaciu na Politechnice Rzeszowskiej oraz spotkali się z władzami Miasta i Województwa celem omówienia wizyty delegacji z Florydy zainteresowanej współpracą przy innowacyjnych międzynarodowych projektach.