Polsko-Amerykańska Izba Przemysłowo-Handlowa zaspokaja wielką potrzebę umożliwiania szerokiego spektrum współpracy: ekonomicznej i biznesowej, naukowej, innowacji technicznych, wymiany edukacyjnej, działalności charytatywnej oraz forum kultury dla Amerykanów polskiego pochodzenia, szczególnie we wschodniej części Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Kim jesteśmy?

Dobrowolną organizacją non-profit skupiającą świat biznesu i profesjonalistów, którzy działają wspólnie na rzecz rozwoju polsko-amerykańskiej ekonomii i poprawy jakości życia.

Misją naszej Izby jest stworzenie polsko-amerykańskiego pomostu pomiędzy biznesami, nauką, instytucjami medycznymi i edukacyjnymi na obu kontynentach, ułatwienie wymiany kulturowej oraz angażowanie Społeczności Polsko-Amerykańskiej w działalność charytatywną. Jest to organizacja non-profit zarejestrowana na Florydzie, której liderzy pochodzą z Florydy, stanów Nowy Jork i New Jersey oraz innych stanów wschodniego wybrzeża USA.

Misja:

Misją Polsko-Amerykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi biznesu pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez zwiększenie obustronnego handlu oraz uczynienie Polski bramą do Wspólnoty Europejskiej.

Cele:

Mamy silną wizję aktywnej promocji polsko-amerykańskich biznesów.

Rada dyrektorów Izby i przewodniczący jej komisji to polsko-amerykańscy biznesmeni, znani specjaliści i szanowani członkowie Społeczności Polsko-Amerykańskiej, w tym szefowie firm, naukowcy, pedagodzy, prawnicy, lingwiści i doktorzy medycyny. Kilku z naszych członków regularnie odwiedza Polskę, aby promować bezpośrednie międzynarodowe związki biznesowe.

Misja Polsko-Amerykańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej będzie wdrażana w życie poprzez realizację następujących celów:

Podejście

Osiągamy cele Izby poprzez:

  1. Zbieranie oraz dzielenie się informacjami na temat polsko-amerykańskich trendów ekonomicznych,
  2. Warsztaty i seminaria,
  3. Rekomendowanie wydarzeń biznesowych w USA i Polsce,
  4. Łączenie interesów biznesowych,
  5. Zapewnianie wymiany informacji za pośrednictwem mediów internetowych,
  6. Umożliwianie spotkań twarzą w twarz liderów rynku oraz władz.